JS Financial News - шаблон joomla Новости
Salı, 26 Mayıs 2020

Çınaroba

Orta Asya Türkleri  Asya’dan 7. Yüzyılda göç etmeye başlarlar. Asıl göç 11.  yüzyılda başlamış. 999 da Selçuklu devleti kurulur.  Müteakip yıllarda 1071 Malazgirt Zaferi ile Türklerin Anadolu’ya geçişleri sağlanmıştır. Yakutiler doğuya, germenler güneye, Romanlar ve Macarlar balkanlara, dağılırken, asıl boy olan Oguzlar ise Anadolu’ya göç ederler.  Oğuzların sol kolu olan Üçoklar ve bu kolun Gökhan’ın oğlu Çepni Doğu Karadeniz Bölgesinden Anadoluya girerler.

Çepni boyu güvenilir, sağlam, cesur, şehzade , savaşcı koruyucu manasını taşımaktadır.Aynı zamanda şehzade olup padişahın yakınlarında yaşamışlardır. Göçleri Artvin, Rize, Trabzon, Samsun, Gümüşhane, Sivas, Yozgat, Adana, , Kayseri, , İzmir, İstanbul,  Bursa,,  Ordu, Aydın, Balıkesir,  Ankara,Eskişehir, Kütahya, Uşak, Erzurum, Maraş, Çanakkale  Afyon, Burdur, İçel, Kütahya, Bilecik, Kayseri, Aksaraya dağılıp yerleştikleri gibi,Manisa,  Saruhan ile Konya , Karaman, Antalya,   ve diğer şimdiki illere da dağılırlar.  Yerleşik olanlarının yanı sıra,  Konar göçerleri  kalmamıştır.  İnançları yönünden Karahanlılar’ın müslüman oluşlarından önce müslüme Türkler’dendir. Soylarının da Hz Adem olduğunu işar etmişlerdir. Silah kullanmayı iyi bilen ata binen cirit atanlardandırlar. Selçuklu devletinin döneminde Müslüman oluşlarından medrese eğitimi veren eğirtmenlik görevi verilmiş. Medrese ve cami yapmalarına teşvik edilmişler. Konargöçer olanlar hayvancılıkla, Yerleşik olanlar Ziraat işlerinde örnek olmuşlardır.15. yüzyılda. Silahlarında Kayı boylarının damgasını taşıyan kılıç kalkan ve ateşli silahları kullanmışlar. Ok atıp avlanmışlar. Ormanları korumuşlar. Vergiden müstesna olmuşlardır.

Çetmi; Çepni kökeninden gelir.Çepnililerle aynı soydandır.Yukarıda belirttiğimiz Çepni göçü ile aynı özellikleri taşırlar. Yerleşik düzeni tercih etmişlerdir. Çepni sözcüğü zamanla Çetmi söylemi ile Farsça’ya yerleşmiştir.Günümüzde Çetmililer’den İranda, Irak’ta, mısır daBalkanlar’da, yaşayanlar olduğu gibi  Türkiye’de yaşayan Çetmililerden  Kara keçililer de var.  Bursa ve havalesinde yaşarlar. Sarı keçililerden Manisa Saruhanda  yaşayan Çetmiler bir şikilde dağılırlar. Çepniler ve çetmilerin tamamı sarıkeçili değildirler. bu boylardan alevi ler, Sünniler, şafiler, Avrupa yakasında yaşayanlardan inançlarından dönenler bile olmuş. Yukarıdaki bazı bahsedilen illerde değişik inanç ve değişik aşiretlerden olan çepni ve çetmililer mevcut. ..

Çetme;  Selçuklu sultanlarından l. Mesut döneminde ki kayıtlarda l2 .Yüzyıl lll6  dan sonra çetme   kayıtlarının geçtiği l3. yüzyılda l211 den  sonra  İzzeddin keykavusun kayıtlarından aktarıldığı işar edilmektedir .. Sarıkeçili oldukları belirtilmektedir. Çetme’ye yerleşen Çetmeliler Müslüme Türklerden,(Müslüman Türkler) Çetmi ve Çepni soyundandır.Çepni, Çetmi, Çetme sözcükleri aynı manayı taşımakla birlikte aynı özellikleri taşımaktadırlar.Çocuklara isim koyma yoğunluğu bakımından Ömer, Osman, Bekir ve Ayşe, Fatma, Zeynep, Hacer Havva olarak işar edilmektedir. Çetme köyünde şimdiki Çınaroba Kasabası Arslan Uçar Mahallesindeki yeni caminin yerinde Selçuklu yapımı cami vardı. direk, kiriş ve üst tavan, kapı, pencere, ağaç, olmakla,  temel duvarları taş, üst sütun duvarları genişce kerpiç yapılı,  iç dıvar kısımları renkli desen ve motif işlemeli  idi. Çatı olmadığından toprak örtülü oluşu,  üst tavanın akmasına çare bulunamayınca 1966 yılında yıkıldı  bugünkü cami yapıldı. 1520 yılından sonra Osmanlı padişah larından Kanuni Sultan Süleyman döneminde tahrir kayıtlarında Çetmi Köyü geçtiği.  1720 tarinden sonras 111. Ahmat döneminde veya Sultan Gazi ( Lale devri)  zamanında kayıtlarda Çetme geçtiği. 1872 tarihinde 1. Abdülaziz döneminde  yapılan nüfus tesbiti ve tahrir kayıtlarında 66 hane 204 nüfus tesbiti yapıldığı  Akşehir kazası Doğanhisar Nahiyesi Çetme köyü olarak kayıtlara geçtiği anlatılmaktadır.

Çetme anlaşılıyor ki  Üçoklar ın kolu olmasına rağmen Bozoklarla ve kayılarla da yaşamışlar. Kız almışlar kız vermişler hemhal olmuşlar.Asil Türk boyundan, Müslüman Türklerden, sarı keçili aşiretinden, padişaha yakın şahzadelerden savaşcı, cesur güvenilir olduğu, Hanifidirler.Tarihçi yazar Muharrem Bayar, Prof. Faruk Sümer, Abdulbaki Gülpınarlı’nın kaynakları ve Amarikan Glora  ve Hayat Ansiklopedisinden ayrıca diğer bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Günümüzün sade Türkçesi ile ifade edilmeye çalışılmaktadır.

Çınaroba; Çetme köyü 1992 yılında belde olmakla Çınaroba kasabası tüzelkişili unvanını almıştır. Konya'ın Büyükşehir sıtatüsüne geçmesi nedenyle  mart 2014  mahalli edareler seçimleri itibariyle Doğanhisar ilçesine bağlı mahalle  mahalleye dönüşmüştür.Çınarobalı;  insanın gaipten, dünyaya gelep buradan da ebed memleketi olan ahirete yolculuğu gibi  tarihinde yüzdük.Hz Adem’e inandık Hz Muhammed e kadar olan peygamberlere iman ettik. Hz. Resule ümmet olduk Allah a kul olduk.Yaşadığımız döneme kadar olan zamanda ,   Muhyiddini Arabiy i M evlanayı, Yunus Ermeyi, Sadreddin Konevini Hacıbektaş-i Veli’yi, Nasreddin Hocayı Hacıbayram veliyi ve daha nice alimleri tanıdık. Bir Seyda ki  Önce nefsini ıslah eden iman ve İslam davasına koşan alimi tanımaya çalıştık Dünya mescit, Medine mimber, kabe mihrabımız dedik. İşte mirasın işte yurdun. Varsa ahirete azığın cennet sana çoktan layık.

Hazırlayan :  Muhittin Aydemir

Giriş

btn vefatlar u

Makale Görünüm Sayısı
73966

7 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Güzel Sözler

Şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan,hiçbir şeyi nizamsız gayesiz göremezsin.Nasıl sen nizamsız,gayesiz kalabilirsin?

Kaybettiklerimiz